0 0 0

slav Post New photo #promaja

slav (@k.e.b.a.b.r.e.m.o.v.e.r) new Photo, picture

Comments (1):

@k.aleksa_069
03:08pm 02/13/2019
It can
slav (@k.e.b.a.b.r.e.m.o.v.e.r) Watch out this cloud happen to you! #promaja #slavmemes #slavicgirl #slav #memes #humour #lolic #lolox 17 1 05:05pm 02/12/2019

Related media

Još 1936. godine Ana Frojd je u svojoj knjizi „Ja i mehanizmi odbrane“ pokušala da razume identifikaciju žrtve sa agresorom. U situciji kada postoji pretnja višekratnim nasiljem, bilo u okviru porodice ili koncentracionog logora, hipoteza Frojdove bila je da će se žrtva emocionalno identifikovati sa agresorima umesto da im se odupire. To predstavlja oblik psihičke odbrane čija je svrha da očuva žrtvin razum, navodi se u zborniku radova „Trgovina ljudima: trauma i psihoterapija“ nevladine organizacije „ASTRA“. Za Promaju na ovu temu piše alumnistkinja Škole medijske pismenosti Tamara Urosevic @urosevic_t Link je u opisu stranice. #promaja #stokholmskisindrom #astra #czm #skolamedijskepismenosti
28 0 12:13pm 02/20/2019
This is the REAL thing!!!! #promaja
8 0 08:01pm 02/18/2019
A NATIVE Serbian wil instantly recognize, that in this photo we're dealing with a serious matter of life & death! #promaja #kafana #betternis
46 2 05:36pm 02/18/2019